Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Liên hệ

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Ông Trương Bảo Duy, ThS.
Tổ trưởng
Tel: (84-8) 38245618 (Ext: 136)
E-mail: tbduy@vnseameo.org    

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, ThS.
Cán bộ chương trình
Tel: (84-8) 38245618 (Ext: 119)
Email: ntpuyen@vnseameo.org


Du học
Bà Phan Thị Ngọc Mai, ThS.
Chuyên viên tư vấn
Tel: (84-8) 38245618 (Ext: 118)
E-mail: ptnmai@vnseameo.org

Tư vấn trực tuyến:

       

       

Thống kê: