Tập huấn “Ứng dụng CNTT trong Dạy và học – Học phần 3: Ứng dụng CNTT trong Xây dựng Tài liệu Giảng dạy”, ngày 23-24/4/2018

Tập huấn “Ứng dụng CNTT trong Dạy và học - Học phần 3: Ứng dụng CNTT trong Xây dựng Tài liệu Giảng dạy”, ngày 23-24/4/2018

Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành khóa tập huấn Ứng dụng CNTT trong Xây dựng  Tài liệu giảng dạy dành cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM, và các tỉnh lân cận. Khóa học sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 24 tháng 4.

Comments are closed.