Tập huấn về Lãnh đạo và Quản lý giáo dục tại Lào, 10-13/4/2018

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp cùng Viện Phát triển Quản lý giáo dục tại Lào tổ chức khóa tập huấn về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ tập huấn, giảng viên cốt cán đang công tác trong lĩnh vực giáo dục tại Lào. Khóa tập huấn dự kiến sẽ diễn ra từ ngày ​ ​10 đến ngày 13 tháng 4​ tại Lào. Khóa tập huấn được tổ chức nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực, và đồng thời cũng cung cấp những kiến thức mới trong lĩnh vựclãnh đạo và quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ tập huấn, giảng viên cốt cán của Viện và các đơn vị tại Lào.

Comments are closed.