Gallery 15/07/2016

Read More

Hội chợ khoa học (15/07/2016)

Sự kiện ngoại khóa mà các bạn học sinh Summer Fun được tham gia thứ sáu này chính là Hội chợ Khoa học. Cách thức tổ chức hội chợ cũng tương tự như Lễ hội Văn hóa, bao gồm những gian hàng do các thầy cô hướng dẫn. Điểm đặc biệt ở Hội chợ Khoa học là các bạn sẽ cùng với lớp mình tham gia thí nghiệm khoa học ở từng gian hàng theo trật tự. Thời gian quy định cho các bạn ở mỗi gian hàng là khoảng 20 phút. Vì vậy, đến khi hội chợ kết thúc, các bạn đã tham gia làm thí nghiệm ở tất cả các gian hàng và nghe hướng dẫn của các thầy cô một cách đầy đủ nhất.

Condensation

Tại từng gian hàng, trước khi thực hiện thí nghiệm, cá...

Read More

Gallery 11/07/2016

Read More