Gallery 19/07 2016

Read More

Kỹ năng sinh tồn – Lọc nước & Tránh bị bắt nạt (ngày 19/07/2016)

Xử lý khi bị bắt nạt

Tình trạng bắt nạt người khác không chỉ xảy ra trên phim ảnh, trong sách báo mà còn đang diễn ra quanh chúng ta. Nhất là các bạn nhỏ đang tuổi đến trường, tình trạng này còn có nguy cơ xảy ra cao hơn. Lúc đó, cách xử lý thông mình và phù hợp sẽ giúp bạn không còn lo lắng bị kẻ khác bắt nạt, thậm chí, còn là động lực, tấm gương cho những bạn khác “vùng lên” nữa đấy.

IMG_6487

Bài học nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, chú ý của các bạn.

Trước hết, cô Fanny phân loại các kiểu bắt nạt thường gặp. Kiểu đầu tiên là bị nói xấu nè. Những kẻ băt nạt thuộc kiểu này thường không “đụng đến một cọng tóc” của bạn...

Read More