Chuyến viếng thăm Việt Nam của phái đoàn Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia, kiêm Chủ tịch Hội đồng SEAMEO

Chuyến viếng thăm Việt Nam của phái đoàn Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia, kiêm Chủ tịch Hội đồng SEAMEO

Ngày 24/7/2018, Ngài Muhadjir Effendy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bộ Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á (SEAMEO) có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC). Ngài Muhadjir Effendy đánh giá cao các hoạt động của Trung tâm trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các hoạt động bồi dưỡng về lãnh đạo, quản lý giáo dục cho khu vực, tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế, bồi dưỡng giáo viên cũng như các hoạt động nghiên cứu giáo dục nhằm thực hiện tốt các lĩnh vực ưu tiên của tổ chức SEAMEO cho khu vực và cũng có phát biểu chỉ đạo và định hướng phát triển cho Trung tâm. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác giữa các trung tâm SEAMEO, đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của trung tâm cho khu vực.Cũng trong chuyến viếng thăm này, Ngài Muhadjir Effendy đã có phiên họp với GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hà Nội. Buổi tọa đàm đã nhấn những hoạt động giáo dục mà Bộ Giáo dục hai nước sẽ cùng đẩy mạnh trong tương lai.

Comments are closed.