Khai giảng Khóa 17 – Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng liên kết với Đại học Curtin, Úc

Khai giảng Khóa 17 - Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng liên kết với Đại học Curtin, Úc

Ngày 12/ 11/ 2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC liên kết với Trường Đại học Curtin, Úc, khai giảng Khóa 17 của chương trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ Úng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics). Có 33 giáo viên tiếng Anh đến từ Mỹ, Philippines, và Việt Nam tham dự khóa học này.
Đợt học tập trung đầu tiên của Khóa 17 kéo dài từ ngày 12–15/11/2018. Ba đợt học tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra vào tháng 2, 7 và 11 năm 2019.
Đợt tập trung cuối cùng của Khóa 16 với 38 học viên cũng đã diễn ra ngay trong tuần tiếp theo từ ngày 19–22/11/2018. Các học viên của khóa này dự kiến sẽ tốt nghiệp vào tháng 8/2019.
Đây là một chương trình liên kết rất hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam và trong khu vực.

Comments are closed.