Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 23 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Năm nay, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 23 vào ngày 1-2/10/2020. Phiên họp năm nay được tổ chức trực tuyến do sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tham dự phiên họp bao gồm Giám đốc Ban Thư ký tổ chức SEAMEO, thành viên hội đồng quản trị đến từ 09 quốc gia thành viên của tổ chức SEAMEO và đại diện của các đối tác quốc tế. Mục đích của phiên họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm vừa qua đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các thành viên trong Hội đồng cho kế hoạch hoạt động của năm tiếp theo. Trong chương trình nghị sự, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã trình bày bản thảo Kế hoạch Phát triển Chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2026 cho Hội đồng Quản trị và đồng thời tiếp nhận các ý kiến để chỉnh sửa trước khi trình lên Hội đồng Tổ chức SEAMEO để phê duyệt và đưa vào thực hiện.

Cũng trong dịp này, Diễn đàn giáo dục trực tuyến khu vực về “Các Giải pháp Đổi mới nhằm Đạt được Chất lượng, Công bằng, và Hòa nhập trong Giáo dục Động Nam Á” được tổ chức song song với phiên họp nhằm tạo cơ hội cho các đại biểu trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thảo luận quan điểm. 07 bài phát biểu từ các quốc gia đã được các thành viên Hội đồng quản trị và đại diện từ UNESCO Bangkok và BCCIE chia sẻ tại Diễn đàn. Thông qua các trình duyêt Zoom và kênh YouTube, diễn đàn đã thu hút 200 đại biểu đến từ các quốc gia trên thế giới và Việt Nam tham dự. Đây cũng là cơ hội quý báu cho các đại biểu có thể tương tác trực tiếp và thảo luận để hiểu rõ thêm các vấn đề được trình bày trong bài phát biểu từ các nước.

Comments are closed.