Hội thảo “Đổi mới dạy và học trong giáo dục Đại học”

Hội thảo “Đổi mới dạy và học trong giáo dục Đại học”

Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Đại học Queensland, Úc tổ chức Hội thảo “Đổi mới dạy và học trong giáo dục Đại học” vào ngày 6/12/2019. Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về những đổi mới trong giáo dục Đại học liên quan đến chiến lược quản lý sự thay đổi, các chương trình học tập tích cực, công nghệ trong quản lý, các chương trình dạy học trực tuyến và hỗn hợp, thiết kế và phát triển chương trình phù hợp với sự thay đổi. Giảng viên của Hội thảo là Tiến sĩ Simon Collyer và Bà Janet Frizzarin đến từ Đại học Queensland.

Comments are closed.