Khóa tập huấn quốc tế về “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”

Khóa tập huấn quốc tế về “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”

Vào ngày 20-23/11/2019, SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn quốc tế về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam, Lào, Myanma và Campuchia với chủ đề “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”.

Khóa tập huấn đã diễn ra tại Trung tâm SEAMEO RETRAC nhằm mục đích giúp học viên nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục thông qua việc trang bị cho các cán bộ lãnh đạo kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục. Các chủ đề được thảo luận trong khóa đào tạo bao gồm (1) đổi mới trong công tác lãnh đạo giáo dục: sự ảnh hưởng, trao quyền và tham gia để thành công, (2) quản lý chiến lược và trách nhiệm trong giáo dục đại học, (3) chiến lược truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực trong giáo dục đại học, và (4) công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trong giáo dục đại học. Khoá tập huấn là một trong những hoạt động thuộc sứ mệnh của Trung tâm, thực hiện nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam, trong việc tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các trường đại học và cao đẳng trong khu vực. Năm nay, khóa tập huấn kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy sinh động như thuyết trình, thảo luận, hoạt động nhóm, trình bày với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên có kinh nghiệm trong và ngoài nước. Trong chương trình tập huấn, học viên đã có cơ hội đến tham quan, tìm hiểu về kinh nghiệm thực tế trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục tại Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.Comments are closed.