Lớp tiếng Anh cho người làm công tác xã hội – Khóa 2

Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa bồi dưỡng “Tiếng Anh cho người làm công tác xã hội – Khóa 2 vào ngày 13/11/2019 tại Trung tâm Hoa Kỳ, Thành Phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của khóa học bao gồm: 1) Nâng cao kỹ năng Nói và Nghe để có thể tương tác và giao tiếp tự tin và hiệu quả hơn với các đối tác và khách hàng; 2) Tăng cường kỹ năng giao tiếp, thảo luận, trình bày và đàm phán; 3) Cách viết thư tín rõ ràng và súc tích với phong cách phù hợp cho mục đích kinh doanh; 4) Khám phá và hiểu sự đa dạng của văn hóa Mỹ. Với 141 giờ học cùng các bài đánh giá trước, trong và sau khóa học, khóa bồi dưỡng là cơ hội cho 30 học viên nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.


Comments are closed.