Phiên họp quan chức cấp cao SEAMEO lần thứ 42

Phiên họp quan chức cấp cao SEAMEO lần thứ 42 được tổ chức từ ngày 26-28/11/2019 tại khách sạn Berkeley, Pratunam, Bangkok, Thái Lan. Phiên họp quan chức cấp cao SEAMEO (HOM) là một diễn đàn hàng năm của tổ chức SEAMEO nhằm rà soát và lên kế hoạch cho các chương trình và hoạt động của Tổ chức. Phiên họp HOM thứ 42 đã quy tụ 149 quan chức giáo dục cấp cao từ 11 quốc gia thành viên SEAMEO, đại diện của 26 Trung tâm SEAMEO, các thành viên liên kết, thành viên mở rộng và các tổ chức đối tác. Trong phiên họp toàn thể, các quan chức cấp cao đã thảo luận và cập nhật tiến độ thực hiện các dự án hợp tác và các hoạt động theo 7 lĩnh vực ưu tiên của tổ chức SEAMEO cũng như các hoạt động nằm trong kế hoạch chiến lược tổ chức SEAMEO (2011-2020). Cũng tại cuộc họp, 14 đối tác khách mời đã có các phần trình bày về các dự án đang thực hiện và các kế hoạch hợp tác với tổ chức SEAMEO. Các quyết định và khuyến nghị từ phiên họp sẽ được các quốc gia thành viên SEAMEO và Trung tâm SEAMEO thảo luận và triển khai.

Comments are closed.