Hội thảo tập huấn “Tối ưu hóa Hiệu quả trong Giảng dạy tiếng Anh”

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tập huấn “Tối ưu hóa Hiệu quả trong Giảng dạy tiếng Anh”cho giảng viên, giáo viên tiếng Anh từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8 năm 2019.  Hội thảo nhằm cập nhật các kiến thức và kỹ năng giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh. Các nội dung được trình bày tại hội thảo gồm: Dạy học dựa trên nhiệm vụ thực tế và dạy học dựa trên vấn đề, tăng cường động lực cho người học và sử dụng các nguồn tài liệu và công cụ giảng dạy. Giảng viên của Hội thảo là Cô Stephanie Hanson đến từ trường đại học Minnesota, Hoa Kỳ, chuyên gia của RELO. Tại Hội thảo, các giáo viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi những khó khăn liên quan đến chủ đề này cũng như các phương thức nhằm thúc đẩy việc học tập tích cực trong lớp học.

Comments are closed.