Đợt tập trung lần 2 – Khóa 17 – Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng

Đợt tập trung lần 2 - Khóa 17 - Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng

Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) liên kết với Trường Đại học Curtin, Úc, tổ chức chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics). Đợt tập trung lần 2 của khóa 17 sẽ diễn ra từ ngày 25/02 đến 28/02/2019.

Comments are closed.