Khóa Tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng Mềm – Học phần 2”

Khóa Tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng Mềm – Học phần 2”

Nhằm mục tiêu hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ quản lý sinh viên và các tổ chức thanh niên, giảng viên đang giảng dạy kỹ năng mềm tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng giảng dạy, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “giảng dạy kỹ năng mềm – Học phần 2” tại Trung tâm vào ngày 26/2 đến ngày 1/3/2019. Bốn chủ đề được thảo luận tại khóa tập huấn bao gồm: kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng lựa chọn và xử lý thông tin, kỹ năng tư duy tích cực và sáng tạo, và kỹ năng thuyết trình hiệu quả.

Comments are closed.