::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khai giảng khóa 16 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng


Ngày 14/11/2017, Trung tâm SEAMEO RETRAC liên kết với Trường Đại học Curtin, Úc, khai giảng Khóa 16 của chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics).

Đợt học tập trung đầu tiên kéo dài một tuần. Sau đó học viên sẽ tiếp tục học trực tuyến với sự hỗ trợ của giảng viên trong 3 tháng trước khi học tiếp các đợt sau vào tháng 2, 7 và 11 năm 2018. Khóa học gồm 40 học viên là giáo viên tiếng Anh đến từ Việt Nam, Mỹ và Úc.

Đây là một chương trình đào tạo sau đại học rất hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam.