::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Tập huấn “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy sáng tạo thông qua thiết kế trò chơi”, 25-26/01/2018


Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 1, năm 2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành tố chức khóa tập huấn Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy sáng tạo thông qua thiết kế trò chơi dành cho các cán bộ, giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.