::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn về Đào tạo Cán bộ nguồn trong lĩnh vực Lãnh đạo và Quản lý giáo dục


Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017, tại thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung tâm  SEAMEO RETRAC phối hợp với Viện Phát triển Quản lý Giáo dục (IFEAD)-Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức khoá tập huấn về Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý thế kỉ 21 dành cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Khóa học có sự tham gia của 31 học viên là cán bộ tập huấn chủ chốt trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục của Lào. Khóa tập huấn do các cán bộ thuộc Trung tâm SEAMEO RETRAC giảng dạy. Nội dung tập trung vào việc nâng cao và tăng cường kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết trong các lĩnh vực Lãnh đạo Giảng dạy đổi mới trong thế kỉ 21, Kĩ năng Giải quyết vấn đề và Ra quyết định, Kĩ năng Thuyết trình, Tư duy Phản biện và Sáng tạo.SEAMEO RETRAC’s educational trainers focused on providing and updating the knowledge, skills, and practices crucial to improving educational trainers’ capacities in Innovative Instructional Leadership, Problem Solving, Decision Making, Effective Presentations, and Creative and Critical Thinking. 31 managers and lecturers from the IFEAD and various educational institutions across Lao PDR attended the training with the intention of building their own capacity to inspire and prepare national trainers to advance Lao PDR’s ever-increasing capacities in educational leadership and management in the 21st century.