::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa huấn luyện Quản trị dự án trong Giáo dục


Với mục đích hỗ trợ đội ngũ cán bộ và giảng viên đang công tác tại các đơn vị giáo dục tăng cường năng lực chuyên môn, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về Quản trị dự án trong giáo dục.

Trong thời gian 3 ngày tham gia khóa tập huấn, các đại biểu đến từ các trường đại học và cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã tham gia tìm hiểu lí thuyết và các bài học thực hành trong lĩnh vực quản trị dự án bao gồm cách xây dựng dự án, xây dựng kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án, xây dựng ngân sách, thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá dự án. Bên cạnh đó, khi tham gia khóa tập huấn này, học viên cũng có cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn gặp phải trong quá trình xây dựng dự án tại đơn vị của mình.