::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn về viết đề án xin tài trợ


Tháng 7/2008, Trung tâm đã tổ chức hai buổi tập huấn về viết đề án xin tài trợ dành cho các nhà quản lý và giảng viên của hơn 30 trường đại học trong nước.Tập huấn do ông Matthew Charles Dull, chuyên gia, Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ, phụ trách. Nội dung tập huấn là nâng cao các kỹ năng cần thiết cho việc chuẩn bị và soạn thảo đề án xin tài trợ từ các tổ chức quốc tế.