::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội nghị quốc tế về cải cách chương trình giáo dục phổ thông


Theo thông lệ, cùng với phiên họp HĐQT lần thứ 11, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức hội nghị quốc tế Chương trình Giáo dục Phổ thông: Tổng quan về nội dung và chương trình cải cách giáo dục hiện nay vào ngày 27 tháng 8 năm 2008.

Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng và khoảng 50 chuyên gia, nhà giáo dục đến từ các trường, viện của Malaysia. Hội nghị tập trung bàn về vấn đề đổi mới, những thành tựu trong công tác cải cách chương trình đào tạo, và giới thiệu về hệ thống các chương trình đào tạo bậc  phổ thông tại các nước Đông Nam Á.

 


Click vào tên các nước sau để download bài thuyết trình tương ứng: Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam.