::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2008::
 


Hội đồng học thuật SEAMEO RETRAC lần 5

Hình ảnh của Hội đồng học thuật SEAMEO RETRAC từ 25-28/12/2008 tại Nha Trang.


Read more...

Christmas Fun Fair 2008

Hình ảnh "SEAMEO RETRAC Christmas Fun Fair" năm 2008Read more...

Khóa học Thạc sĩ Ngôn ngữ "Applied Linguistics Intake 4".

Hình ảnh khóa học "The MA Course in Applied Linguistics Intake 4".


Read more...

Triển lãm giáo dục Worlddidac 2008

Triển lãm thiết bị và công nghệ giáo dục quốc tế “Worlddidac Vietnam 2008”  do Trung tâm và Công ty đa quốc gia Reed Tradex phối hợp tổ chức vào ngày 3-5/12/2008 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội.

Read more...

Ngày Nhà giáo Việt Nam

Buổi lễ tôn vinh các nhà giáo Việt Nam đã được tổ chức tại Trung tâm ngày 18/11/2008 Tham gia buổi lễ có trên 100 giảng viên và nhân viên Trung tâm.


Read more...

[<<] [<] [1] [2] [3] [>] [>>]