::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Giáo dục Malaysia


Bộ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia, kiêm Chủ tịch Hội đồng SEAMEO lần thứ 43, ngài Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein đến thăm và làm việc tại Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) vào sáng 12-2-2009.


Ngài Bộ trưởng đề nghị SEAMEO RETRAC tăng cường hoạt động hợp tác đào tạo với các trường đại học và các viện của Malaysia, đặc biệt chú ý đến hoạt động hợp tác quốc tế dành cho Lào, Cambodia, Myanmar và việc liên kết với các trung tâm SEAMEO khác, như Trung tâm Ngôn ngữ khu vực tại Singapore mà SEAMEO RETRAC đang tiến hành.

Phía SEAMEO RETRAC cho biết trong thời gian tới sẽ liên kết với các trường, viện nước ngoài để tổ chức những khóa đào tạo về quản lý giáo dục, công nghệ thông tin, phương pháp dạy – học và đánh giá chất lượng.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia, kiêm Chủ tịch Hội đồng SEAMEO lần thứ 43, ngài Dato’ Seri Hishammuddin Bin Tun Hussein đến thăm và làm việc tại Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) vào sáng 12-2-2009.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia ngài Dato’ Seri Hishammuddin Bin Tun Hussein chụp hình chung với tất cả thành viên của Đoàn và Cán bộ viên chức SEAMEO RETRAC.