::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Giải thưởng báo chí năm 2009


Ban Thư ký Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO Secretariat) thông báo về giải thưởng báo chí năm 2009 (2009 SEAMEO-Australia Press Award) do tổ chức SEAMEO và chính phủ Úc đồng tài trợ. Đây là giải thưởng thường niên dành cho các nhà báo trong khu vực Đông Nam Á.

Năm 2008, nhà báo Nguyễn Thị Kim Loan thuộc Báo Diễn đàn Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh được trao giải thưởng cho bài viết xuất sắc theo chủ đề “Giáo dục đến với vùng sâu vùng xa” (Reaching the Unreached in Education).

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm giải thưởng báo chí này,  năm nay, Ban Tổ chức đưa ra chủ đề “Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục” (International Cooperation in Education) và khuyến khích công dân các nước ASEAN  gửi bài tham gia. Hạn chót nhận bài là 31/12/2009.

Thông tin chi tiết về giải thưởng và thời hạn đăng ký được thông báo qua website của Ban thư ký SEAMEO www.seameo.org.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức
secretariat@seameo.org hoặc qua Trung tâm SEAMEO RETRAC theo địa chỉ:

Cô Trần Đoàn Mỹ Ngọc, phòng Hợp tác Quốc tế
Trung tâm SEAMEO - Việt Nam
35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 38245618 (ext.: 150)
hoặc email: contact@vnseameo.org, tdmngoc@vnseameo.org .

Mẫu đăng ký