::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Tập huấn “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy sáng tạo thông qua thiết kế trò chơi”, 25-26/01/2018

Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 1, năm 2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành tố chức khóa tập huấn Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy sáng tạo thông qua thiết kế trò chơi dành cho các cán bộ, giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Read more...

Tập huấn “Quản trị nhân sự trong giáo dục”, 29-31/01/2018

Trung tâm SEAMEO RETRAC dự kiến sẽ tiến hành tổ chức khóa Tập huấn về Quản trị nguồn nhân lực trong giáo dục. Đối tượng tham gia bao gồm các cán bộ công tác trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực và phát triển nhân sự tại các trường đại học. Khóa học dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 1 năm 2018.

Read more...

Phiên họp thường niên của Ban Ngôn Ngữ và Văn Hóa Nước Ngoài, 2/2/2018

Ngày 2 tháng 2 năm 2018, Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài sẽ tổ chức buổi họp thường niên để xem lại các hoạt động đã thực hiện trong năm 2017 và lên kế hoạch cho năm 2018 tại Hội trường quốc tế của Trung tâm SEAMEO.

Read more...

Đợt tập trung lần 2 - Khóa 16 - Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng, 05-09/03/2018

Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) liên kết với Trường Đại học Curtin, Úc, tổ chức chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics) theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 3539/QĐ-BGDĐT, ngày 13/07/2006. Đợt tập trung lần 2 của khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày 05/03 đến 09/03/2018.

Read more...

Hoạt động ngày quốc tế phụ nữ tại SEAMEO RETRAC, 3/3/2018

Ngày 03/03/2018, Chương trình Anh văn Thiếu nhi - Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức một số hoạt động làm thủ công nhằm chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho tất cả học viên đang theo học tại Trung tâm.

Read more...

[<<] [<] [1] [2] [>] [>>]