::SEAMEO RETRAC > CNTT & Truyền Thông::
 


Giới thiệu

Sứ mạng của Ban Công nghệ là tăng cường tính hiệu quả của quá trình dạy, học và công tác tại SEAMEO RETRAC thông qua việc sử dụng công nghệ tích hợp, hiện đại và đáng tin cậy cùng các giải pháp khả thi dựa vào công nghệ.

Read more...

Bản tin

Các hoạt động của ban Công nghệ

Read more...