::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn Thiết kế bài dạy và môn học dựa trên web và Moodle


Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 12 năm 2009, Trung tâm SEAMEO - Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm đào tạo từ xa của SEAMEO tại Indonesia đã tổ chức khóa tập huấn về “Thiết kế bài dạy và môn học dựa trên web và Moodle.”

Khóa tập huấn do các giảng viên Indonesia đảm trách và ngôn ngữ được dùng trong giảng dạy là tiếng Anh. Mục tiêu khóa tập huấn là nhằm hỗ trợ giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng web để thiết kế bài dạy, tài liệu giảng dạy và xây dựng môn học hiệu quả. Khóa tập huấn đã thu hút được sự tham gia của hơn 35 giảng viên, cán bộ và lãnh đạo từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.