::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Chương trình chuẩn bị du học::
 


Đề án 322

Chương trình giúp học viên của Đề án 322 nâng cao điểm TOEFL hoặc IELTS để tham dự các kỳ thi quốc tế, đáp ứng yêu cầu học tập ở nước ngoài,  đồng thời  trang bị cho học viên những  kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh học thuật để có thể hoàn thành các chương trình đào tạo đại học và sau đại học ở các nước nói tiếng Anh.

Read more...

Đề án Tiền tiến sĩ

Theo Quyết định số 335/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 21 tháng 1 năm 2008, SEAMEO RETRAC được chỉ định là một trong ba trung tâm Tiền tiến sĩ và được giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng giảng viên đại học, cao đẳng của các tỉnh phía Nam trước khi được cử đi nghiên cứu sinh.

Read more...

Trà Vinh 100

Chương trình Trà Vinh 100 thạc sĩ, tiến sĩ (gọi tắt là Chương trình Trà Vinh 100). Với mục tiêu nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho tỉnh nhà, chương trình Trà Vinh 100- chương trình học bổng của chính phủ được sự tài trợ của tỉnh Trà vinh, là một phần trong dự án Mekong 1.000 thạc sĩ, tiến sĩ đã được thành lập để gửi nhân sự đi nước ngoài đào tạo.

Read more...

Bồi dưỡng tiếng Anh tạo nguồn

Khóa luyện thi TOEFL trên giấy (Paper- based TOEFL) dành cho ứng viên các chương trình học bổng quốc gia

Read more...