::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Chương trình chuẩn bị du học::
 


Bồi dưỡng tiếng Anh tạo nguồn


Khóa luyện thi TOEFL trên giấy (Paper- based TOEFL) dành cho ứng viên các chương trình học bổng quốc gia

Đây là chương trình luyện thi tăng cường dành cho các học viên có ý định dự tuyển các chương trình học bổng Nhà nước ( như học bổng Đề án 322 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  với mục tiêu đạt  điểm TOEFL từ 500 trở lên, đáp ứng yêu cầu xét tuyển học bổng hoặc  các học viên muốn chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEFL trong một thời gian ngắn. 

Hãy đăng ký khóa học này nếu bạn muốn: 

  • nộp đơn vào các chương trình học  bổng nhà nước để đi du học;
  • đạt được những kỹ năng  và kiến thức  ngôn ngữ cần thiết để có thể chuẩn bị thi TOEFL trong thời gian ngắn nhất;
  • rèn luyện  những kỹ năng thi rất cần thiết để có thể đạt điểm cao; và
  • nâng cao sự tự tin trong khi thi.

Liên hệ:

Phòng giáo vụ –Phòng 208
Tel: 08-38245618(Số nội bộ:  137). Fax: 08-38232175
Email: ptlan@vnseameo.org