::SEAMEO RETRAC > Dịch vụ > Du học SEAMEO::
 


Thông tin học bổng


Thông tin học bổng tại Hoa kỳ, Singapore, New Zealand, Canada...

HOA KỲ

Học bổng 2010 của Viện Hoa Kỳ dành cho sinh viên chương trình Lãnh đạo trong vấn đề môi trường toàn cầu

Bộ phận quan hệ Ngoại giao, Đại Sứ quán Mỹ Hà Nội, đang tuyển ứng viên để theo học tập chương trình sinh viên Lãnh đạo trong vấn đề môi trường toàn cầu năm 2010 của Viện Hoa Kỳ cho.
Sinh viên từ năm Nhất đến năm thứ Ba đại học (hoặc sinh viên năm thứ Tư tại trường đại học đối với chương trình 5 năm) chứng minh khả năng lãnh đạo thông qua việc học tập, sự tham gia công tác cộng đồng và các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt quan tâm đến môi trường và có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt  sẽ được mời để tham gia chương trình. Có tám suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Hạn chót đăng ký: 5:00 chiều, thứ Hai, 25/1/2010.
Các ứng viên sống từ Quảng Trị về phía nam liên hệ Tổng Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết ... 
Để biết thêm thông tin:  http://sites.google.com/site/susistudentleaders

Học bổngFulbright tại Vietnam 2011-2012

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo chương trình học bổng Fulbright năm 2011 tại Việt Nam cho sinh viên. Được thành lập vào năm 1946 với tài trợ của Quốc hội Mỹ, Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu đạt được sự hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi học thuật và văn hóa. Chương trình Fulbright Việt Nam là một chương trình cạnh tranh để tuyển chuyên gia trẻ Việt Nam cho các chương trình bằng Thạc sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ. Khoảng 20 – 25 học bổng toàn phần sẽ được trao mỗi năm. Từ năm 1992, khoảng 500 sinh viên Việt Nam đã tham gia vào chương trình học bổng này 
Để biết thêm thông tin: http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html

Học bổng chương trình tiếng Anh và chương trình chính khóa tạ trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bellevue, Bang Washington

Cao đẳng Cộng đồng Bellevue có nhiều loại học bổng khác nhau cho sinh viên quốc tế, trong khi theo học tại trường.

 • Học bổng $ 400 sẽ được tự động trao cho 50 sinh viên với điểm trung bình cao nhất vào mỗi quý.
 • Học bổng $ 400 sẽ được trao cho một sinh viên xuất sắc vào mỗi quý nếu sinh viên đó chứng tỏ kỹ năng lãnh đạo xuất sắc

Để biết thêm thông tin:  www.bellevuecollege.edu

SINGAPORE

Học bổng trung học ASEAN

Học bổng trung học ASEAN là học bổng của chính phủ Singapore dành cho các học sinh trung học cơ sở đạt thành tích xuất sắc.  Học bổng này được xét hàng năm dựa trên năng lực học tập của từng học viên.  Những học viên có kết quả học tập xuất sắc nhưng không trúng tuyển vẫn có cơ hội được xét học bổng Merit.
Để biết thêm thông tin: http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/vietnam

Học bổng của Bộ Giáo dục Singapore

Hỗ trợ học phí (Tuition Grant Scheme) của Chính phủ Singapore để trợ cấp chi phí học tập đắt đỏ tại quốc gia này. Học bổng TGS hiện tại đang mở ra cho các sinh viên ghi danh toàn thời gian tại các trường đại học/cao đẳng bách khoa (tùy thuộc vào các hướng dẫn theo chính sách hiện hành) tại các trường sau đây:

 • Đại học Quốc gia Singapore
 • Trường Đại học Công nghệ Nanyang
 • Trường Đại học Quản trị Singapore, Singapore Polytechnic
 • Ngee Ann Polytechnic
 • Temasek Polytechnic
 • Nanyang Polytechnic
 • Republic Polytechnic
 • Học viện Kỹ thuật
 • LaSalle College of the Arts
 • Nanyang Học viện Mỹ thuật.

Các sinh viên nhận hỗ trợ từ Chính phủ được yêu cầu phải ký một thỏa thuận nêu rõ họ phải làm việc tại Singapore trong một khoảng thời gian tối thiểu là 3 năm sau khi tốt nghiệp nếu không mang quốc tịch Singapore (bao gồm công dân Singapore).
Để biết thêm thông tin: http://sam11.moe.gov.sg/tass/menu

NEW ZEALAND

Học bổng Soshi_Học bổng tại trường Đại học Quốc tế Thái Bình Dương

IPC được thành lập vào năm 1990 như là một tổ chức từ thiện giáo dục của Cao Học ở New Zealand. IPC chuẩn bị cho sinh viên tham gia đầy đủ vào một môi trường quốc tế mà được thay đổi liên tục và liên kết chặt chẽ giữa nuôi dưỡng học sinh mẫu Pacific Rim quốc gia thông qua giáo dục.


Học phí mỗi năm

SEG

Học bổng

Học phí sau học bổng

NZ$ 26.000

SEG 2

NZ$ 18.000

NZ$ 8.000

 

SEG 3

NZ$ 16.000

NZ$ 10.000

 

SEG 4

NZ$ 12.000

NZ$ 14.000

 

SEG 5

NZ$ 6.000

NZ$ 20.000

Yêu cầu:
Đáp ứng yêu cầu nhập học cho sinh viên
Hoàn thành một bài luận ngắn (500-1000 từ) mà các chủ đề được cung cấp bởi IPC và nộp nó cùng với đơn xin nhập học
Kiểm tra và phỏng vấn.
Để biết thêm thông tin: www.ipc.ac.nz

CANADA

Học bổng tại trường Đại học Alberta

Để thu hút những sinh viên giỏi, Đại học Alberta đưa ra rất nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế:
Học bổng cho sinh viên đại học:
http://www.international.ualberta.ca/prospective/undergradscholarships.cfm.

Học bổng dành cho ứng viên Đề án 322:
http://www.international.ualberta.ca/prospective/ssp_vietnamscholarships.cfm