::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Chương trình chuẩn bị du học::
 


Đề án 322


Chương trình giúp học viên của Đề án 322 nâng cao điểm TOEFL hoặc IELTS để tham dự các kỳ thi quốc tế, đáp ứng yêu cầu học tập ở nước ngoài,  đồng thời  trang bị cho học viên những  kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh học thuật để có thể hoàn thành các chương trình đào tạo đại học và sau đại học ở các nước nói tiếng Anh.

Từ năm 2004 đến nay, SEAMEO RETRAC đã tổ chức 5 khóa cho Đề án 322, với 485 ứng viên đã hoàn thành chương trình và đủ điều kiện tham gia các khóa học ở nước ngoài.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh chuẩn bị du học gồm các mục tiêu sau đây:

 • Trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để giúp học viên đảm bảo đạt được điểm TOEFL iBT từ 80 (hay điểm IELTS từ 6.5) trở lên.
 • Trang bị kỹ năng tiếng Anh khác nhau: nghe-nói trong giao tiếp thông thường, trong báo cáo khoa học, hội thảo-hội nghị, kỹ năng thảo luận nhóm và thuyết trình, kỹ năng đọc và viết ở bậc đại học (academic writing and reading), kỹ năng ghi chép thông tin (note-taking), kỹ năng viết đề cương, làm bài giữa môn, cuối môn, đề tài nghiên cứu, luận văn/luận án tốt nghiệp,…
 • Trang bị những kỹ năng về học thuật như sử dụng thư viện, email/Internet, xây dựng chương trình học tập cá nhân, phương pháp học tập, cách thức giao tiếp với giáo sư, đội ngũ phục vụ, tư vấn,…

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC  

Tổng chương trình học cho mỗi cấp độ được thiết kế gồm 200 giờ chính khoá và 100 giờ phụ đạo tại Trung tâm tự học hoặc phòng Lab. Khóa học kéo dài trong vòng 10 -12 tuần.

ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Về hình thức và thời gian, việc đánh giá sẽ được thực hiện cụ thể như sau:

a. Đánh giá trước khóa học

Việc đánh giá này nhằm:

 • Xác định trình độ ngôn ngữ và khả năng giao tiếp hiện thời của người học;
 • Giúp xác định điểm yếu của người học; và,
 • Lập thang điểm chuẩn cho việc đánh giá trong suốt thời gian khóa học.

b. Đánh giá định kỳ và liên tục trong suốt khóa học

Loại hình đánh giá này nhằm đánh giá tiến bộ của người học qua từng giai đoạn học tập, quan trọng hơn là xác định những phạm vi học và dạy cần được tập trung nhiều hơn và cần có những điều chỉnh cần thiết để tăng cường chất lượng khóa học. Các hình thức đánh giá bao gồm:

 • Kiểm tra định kỳ: Trong suốt thời gian của khóa học, các bài kiểm tra ngắn trong vòng 25 phút  và bài kiểm tra nói (speaking test) 10 phút nhằm đánh giá sự tiến bộ của học viên  sẽ được thực hiện thường xuyên. Thêm vào đó, một tháng một lần, Trung tâm sẽ tổ chức các kỳ thi TOEFL /IELTS để đánh giá kết qủa TOEFL/IELTS của học viên đồng thời tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên trong từng giai đọan.
 • Giảng viên của khóa học tiến hành quan sát, ghi nhận và đánh giá
  • Sự chuyên cần của học viên.
  • Mức độ tham gia vào các hoạt động học thuật trong lớp.
  • Kết quả học tập qua từng giai đoạn của môn học hay kỹ năng được phân công giảng dạy.
 • Điều phối viên chương trình có nhiệm vụ:
  • Thực hiện việc theo dõi thường xuyên lớp học để đánh giá việc giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên nhằm đảm bảo được mục tiêu đã đề ra của khóa học. Thường xuyên gặp gỡ giảng viên đứng lớp và học viên để tìm hiểu thông tin phản hồi từ các phía nhằm đưa ra các góp ý, điều chỉnh hay đề xuất kịp thời.

c. Đánh giá sau khóa học

 • Vào cuối khóa học, học viên sẽ tham dự một bài kiểm tra TOEFL /IELTS   vào cuối khóa. Kết quả cuối cùng sẽ là tổng hợp của các bài thi, kiểm tra, chuyên cần và sự tham gia của học viên trong các hoạt động của khóa học.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong nhiều năm qua, SEAMEO RETRAC đã tổ chức thành công các khóa bồi dưỡng chuẩn bị du học cho các đối tượng thuộc các dự án khác nhau.

 • Từ năm 2004 đến nay (2009) đã tổ chức thành công 5 khóa bồi dưỡng tiếng Anh và chuẩn bị du học cho 485 lưu học sinh của Đề án 322.
 • Riêng năm 2008 đã tổ chức khóa bồi dưỡng tiếng Trung quốc cho 21 lưu học sinh đăng ký đi học ở Trung quốc và Đài Loan.