::SEAMEO RETRAC > Dịch vụ > Du học SEAMEO::
 


Những trang web hữu ích


Một số trang web hỗ trợ thông tin về du học

Thông tin học bổng

Học bổng VEF  www.vef.gov
Học bổng UNESCO  www.unesco.org/education/studying_abroad
Học bổng của trường Đại học  London Metropolitan www.londonmet.ac.uk
Hội đồng các trường cao đẳng http://www.collegeboard.com
Princeton Review http://www.princetonreview.com

Thông tin visa

Visa Úc www.immi.gov.au
Visa Canada  www.cic.gc.ca
Visa Mỹ http://hochiminh.usconsulate.gov/
Visa Anh http://www.ukvisas.gov.uk/en/ or http://www.fco.gov.uk/en/

Các tổ chức giáo dục

Học tập tại Úc  - AEI: www.studyinaustralia.gov.au
Học tập tại Singapore - STB: www.singaporeedu.gov.sg
Bộ Giáo dục : www.moe.edu.sg
Học tập tại Canada  - CEC: www.studycanada.ca/vietnam
Thông tin chung về giáo dục Mỹ: http://educationUSA.state.gov
Học tập tại Anh: http://www.ucas.ac.uk/
Học tập tại Hà Lan : http://www.nesovietnam.com/
Học tập tại New Zealand: http://newzealandeducated.com/
Học tập tại Malaysia: www.vietnam.studymalaysia.com

Xếp hạng các trường tại Mỹ

http://www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/rankindex_brief.php

Thông tin về các kỳ thi TOEFL, SAT, GRE, GMAT

TOEFL www.toefl.org hoặc  www.iievn.org
GRE  www.iievn.org
GMAT  www.mba.com
SAT www.sat.org  hoặc http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees.html