::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Chương trình chuẩn bị du học::
 


Đề án Tiền tiến sĩ


Theo Quyết định số 335/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 21 tháng 1 năm 2008, SEAMEO RETRAC được chỉ định là một trong ba trung tâm Tiền tiến sĩ và được giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng giảng viên đại học, cao đẳng của các tỉnh phía Nam trước khi được cử đi nghiên cứu sinh.

Cụ thể:

  • Tổ chức các chương trình đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh (và các tiếng Trung, Nga) nhằm giúp học viên đạt trình độ TOEFL PBT 550 hoặc IELTS 6.5 điểm trở lên (và tương đương cho các ngoại ngữ khác).
  • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phương pháp nghiên cứu, viết tiểu luận, thuyết trình …và các kỹ năng khác để học tập thành công ở nước ngoài.
  • Giúp đỡ các ứng viên đăng ký trực tuyến (online) các chương trình học bổng của Việt Nam và các nước.
  • Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, và các quy định đối với lưu học sinh ở nước ngoài cũng như các hoạt động định hướng trước khi ra nước ngoài học tập.

Bên cạnh đó, nhờ vào mối quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học ở  các nước  trên thế giới như Hoa kỳ, Úc, New Zealand, Canada, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia…. SEAMEO RETRAC sẽ hỗ trợ tư vấn  học viên chọn trường phù hợp, hoàn thành thủ tục nhập học và xin thị thực du học sinh. Đặc biệt, học viên của chương trình này có thể nhận được các khoản hỗ trợ khác từ các trường đại học đối tác của SEAMEO RETRAC. Các khoản hỗ trợ này có thể là học bổng, trợ giảng, trợ lý nghiên cứu và từ các nguồn khác ở các trường dự kiến theo học.

A. Mục tiêu của khóa học

Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh chuẩn bị du học gồm các mục tiêu sau đây:

  • Trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để giúp học viên đạt điểm TOEFL PBT 550 hay điểm IELTS 6.5  trở lên (hoặc tương đương cho các ngôn ngữ khác), đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của các trường đại học dự kiến đến học.
  • Trang bị những kỹ năng ngôn ngữ học thuật khác nhau: nghe-nói trong giao tiếp thông thường, trong báo cáo khoa học, hội thảo-hội nghị, kỹ năng thảo luận nhóm và thuyết trình, kỹ năng đọc và viết ở bậc đại học, kỹ năng ghi chép thông tin (note-taking), kỹ năng viết đề cương, đề tài nghiên cứu, luận văn/luận án tốt nghiệp.
  • Trang bị những kỹ năng về học thuật như sử dụng thư viện, email/internet, xây dựng chương trình học tập cá nhân, phương pháp học tập, cách thức giao tiếp với giáo sư hướng dẫn, đội ngũ giảng viên, tư vấn.
  • Cung cấp những thông tin về học tập và sinh hoạt ở các nước dự kiến đến học. Hoàn tất thủ tục nhập học và Visa.

B. Kết quả đạt được

Tháng 4/ 2008, 230 học viên  đầu tiên của đề án Tiền tiến sĩ khu vực phía Nam đã tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh trong suốt 4 tuần tại SEAMEO RETRAC với mục tiêu  đạt điểm TOEFL 500 đáp ứng yêu cầu xét tuyển học bổng giai đoạn 2 của Đề án và 20 học viên tham gia chương trình đào tạo tiếng Trung của Đề án. Vào năm 2009, 65 học viên của Đề án đã tham gia chương trình đào tạo tiếng Anh, chuẩn bị cho chương trình học tại nước ngoài.