::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Chương trình chuẩn bị du học::
 


Trà Vinh 100


Chương trình Trà Vinh 100 thạc sĩ, tiến sĩ (gọi tắt là Chương trình Trà Vinh 100). Với mục tiêu nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho tỉnh nhà, chương trình Trà Vinh 100- chương trình học bổng của chính phủ được sự tài trợ của tỉnh Trà vinh, là một phần trong dự án Mekong 1.000 thạc sĩ, tiến sĩ đã được thành lập để gửi nhân sự đi nước ngoài đào tạo.

Chương trình được thực hiện trong vòng 5 năm và sẽ gửi 100 ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo học chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ  ở các nước nói Tiếng Anh.
 
Chương trình đã chọn SEAMEO RETRAC để hợp tác chuẩn bị du học cho các ứng viên này với nhiệm vụ chính là tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng Tiếng Anh , các kỹ năng chuẩn bị du học,  tư vấn chọn trường và chuẩn bị hồ sơ đi học nước ngoài cho các ứng viên. Trong đợt đầu tiên đã có 25 ứng viên tham gia chương trình chuẩn bị du học tại SEAMEO RETRAC. Đến nay 20 học viên đã lên đường đi du học ớ các nước Hoa kỳ, Úc, Anh, Hà Lan, Singapore và Thái Lan. Bên cạnh việc học Tiếng Anh, các ứng viên cũng được rèn luyện và nâng cao các kỹ năng học thuât khác như Thuyết trình, Thảo luận nhóm, Phương pháp nghiên cứu …Các ứng viên tham gia chương trình này được chọn đi học ớ các lĩnh vực khác nhau bao gồm kỹ thuật, quản lý giáo dục, nông nghiệp, quản trị kinh doanh, giảng dạy tiếng Anh…