::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Giáo sư John Morgan được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vương quốc Anh của UNESCO


Giáo sư William John Morgan FRAI FRSA được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch Ban lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Vương quốc Anh (UKNC) của UNESCO vào ngày 1/2/2010.

Bấm vào đây để xem thêm thông tin.