::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Thành lập ba Trung tâm khu vực mới của SEAMEO tại Indonesia


Phiên họp Hội đồng SEAMEO lần thứ 45 (Cebu, Philippines) ngày 28/1/2010 vừa qua đã chính thức quyết định thành lập thêm ba trung tâm khu vực của SEAMEO tại Indonesia: SEAMEO QITEP về toán học, SEAMEO QITEP về khoa học, và SEAMEO QITEP về ngôn ngữ.

Ba trung tâm này do Bộ Giáo dục quốc gia Indonesia hỗ trợ và hoạt động nhằm thúc đẩy các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và các chuyên gia giáo dục trong các lĩnh vực liên quan.Trung tâm khu vực của SEAMEO về cải tiến chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục trong lĩnh vực khoa học (SEAMEO QITEP in Science)

Địa chỉ liên lạc:
Jalan Diponegoro 12
Bandung 40115, West Java
INDONESIA
ĐT: +62 (22) 420 7922
Fax: +62 (22) 423 1191
E-mail: qitepinscience@yahoo.com


Trung tâm khu vực của SEAMEO về cải tiến chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục trong lĩnh vực toán học (SEAMEO QITEP in Mathematics)

Địa chỉ liên lạc:
Jalan Kaliurang Km 6 Sambisari
Condongcatur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
INDONESIA
ĐT: +62 (274) 881 717
Fax No: +62 (274) 885 752
E-mail: qitepinmath@yahoo.com;   p4tkmatematika@yahoo.com
Website: http://seameoqitepinmathematics.blogspot.com/


Trung tâm khu vực của SEAMEO về cải tiến chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục trong lĩnh vực ngôn ngữ (SEAMEO QITEP in Language)

Địa chỉ liên lạc:
Jalan Gardu, Srengseng Sawah
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
INDONESIA
ĐT: +62 (21) 7888 4106; 7888 4140; 7888 4142
Fax No: +62 (22) 7888 4073

E-mail: qitepinlanguage@yahoo.com