::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Giới thiệu thông tin học bổng


Ngày 20/03/2010, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức chương trình giới thiệu thông tin về học bổng qua sự phối hợp với Trường International Pacific College (IPC), New Zealand.Gần 40 học viên và phụ huynh đã đến tham dự và rất quan tâm đến chương trình học bổng SEG tại IPC được tài trợ bởi tổ chức phi lợi nhuận Sushi Education Group của Nhật Bản. Giá trị học bổng từ $NZ 8,000 đến $NZ 14,000 dành cho các chuyên ngành về kinh doanh quốc tế, môi trường học, ngôn ngữ học và du lịch môi trường...