::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn quốc tế “Nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học”


Từ 29/3 đến 3/4/2010, SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn quốc tế về quản lý giáo dục (QLGD) cho 30 cán bộ quản lý các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam, Lào và Campuchia.Khóa tập huấn nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về QLGD qua đó nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ tại các trường của ba quốc gia nói trên. Ngoài ra học viên còn có cơ hội chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và xu hướng mới trong quản lý giáo dục đại học của khu vực và thế giới.

Nội dung của khóa tập huấn xoay quanh các chủ đề về hệ thống tín chỉ trong giáo dục đại học, hệ thống điểm tại các trường đại học Hoa Kỳ, thiết kế và đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá giảng viên, và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Khóa tập huấn kết hợp nhiều phương pháp sinh động như thuyết trình, thảo luận, hoạt động nhóm…, đặc biệt với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước. Các cán bộ tham gia khóa tập huấn cũng đã có dịp tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm với trường đại học Tôn Đức Thắng tại Tp.HCM.