::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Mở thêm Cơ sở mới tại quận 5


Chương trình Anh văn SEAMEO vừa mở thêm 1 cơ sở mới để phục vụ phụ huynh và học viên cư ngụ tại quận 5 và các quận lân cận.

Anh văn SEAMEO – Cơ sở 2
205 – 207 Trần Hưng Đạo B, Quận 5, TP HCM
ĐT: 39 520 069 – 39 520 070        Email: annex2@vnseameo.org