::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho các ứng viên đi học nghiên cứu sinh bằng ngân sách nhà nước: Đề án 322


Lễ khai giảng khóa học Bồi dưỡng tiếng Anh tại SEAMEO RETRAC dành cho các ứng viên trúng tuyển chương trình sau Đại học bằng học bổng nhà nước (Đề án 322) đã diễn ra vào ngày 29/9/2010.Hơn 75 ứng viên trúng tuyển năm 2010 đã hân hoan đến dự. Chương trình nhằm giúp học viên đạt mức điểm TOEFLhoặc IELTS  cần thiết  để theo học các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Các học  viên cũng sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng viết đề cương nghiên cứu, sử dụng tiếng Anh học thuật, và các kinh nghiệm cần thiết để có thể thành công trong học tập và sinh hoạt ở nước ngoài. Trong thời gian học tại Trung tâm, các học viên được  SEAMEO RETRAC tư vấn và giới thiệu các chương trình và nước đào tạo phù hợp cho từng ứng viên, giúp học viên hoàn tất hồ sơ nhập học và xin visa.  Khóa học kéo dài trong 15 tuần từ 27 tháng 09 năm 2010 đến 15 tháng 01 năm 2011.