::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CÁN BỘ TRUNG TÂM SEAMEO VIỆT NAM TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


Trong hai ngày 6 – 7/10/2010,  đoàn cán bộTrung tâm SEAMEO Việt Nam do PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh dẫn đầu đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long và Đại học Trà Vinh.Tại các buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về các khả năng hợp tác  trong các lĩnh vực: giảng dạy tiếng Anh, tập huấn giáo viên, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục , cũng như phát triển công nghệ thông tin, sử dụng tài liệu điện tử trong dạy và học, tư vấn du học, và nghiên cứu. Tại CĐSP Vĩnh Long, đoàn ký bản ghi nhớ hợp tác, và tại ĐH Trà Vinh, PGS.TS. Thịnh đã báo cáo chuyên đề về kiểm định chất lượng đại học cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên.