::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo về Vai trò của việc tạo động lực và nhận thức trong việc đánh giá các kỹ năng của thế kỷ 21


Ngày 19/11/2010, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức hội thảo truyền hình (video conference) về “Vai trò của việc tạo động lực và nhận thức trong việc đánh giá các kỹ năng của thế kỷ 21”.Hội thảo đã thu hút hơn 40 giảng viên và cán bộ quản lý các trường đại học và cao đẳng tại Tp. HCM đến dự và được truyền hình trực tiếp đến hai đầu cầu đặt tại trường Đại học An Giang và Trà Vinh với hơn 70 cán bộ giảng viên tham dự. Báo cáo viên tại hội thảo là TS. Harry O’Neil, hiện là giáo sư chuyên ngành Công nghệ và Tâm lý Giáo dục tại Đại học University of Southern California, Hoa Kỳ đã trình bày những vấn đề liên quan đến các kỹ năng học của thế kỷ 21, cụ thể như vấn đề về tạo động lực, khả năng phục hồi, chọn lực tích cực và kĩ thuật đo lường.