::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Họp lãnh đạo cao cấp SEAMEO lần thứ 33


Phiên họp lãnh đạo cao cấp SEAMEO lần thứ 33 diễn ra tại khách sạn Sheraton Orchid Royal (Bangkok, Thái Lan) từ ngày 22 đến 24 tháng 11 năm 2010. Đây là diễn đàn để các lãnh đạo cao cấp của tổ chức SEAMEO bàn bạc và thảo luận các vấn đề có liên quan đến Trung tâm trước khi được Hội nghị hội đồng SEAMEO (gồm 11 Bộ trưởng Giáo dục của các quốc gia thành viên) thông qua.

Đến dự phiên họp có hơn 100 đại biểu là các lãnh đạo, các đoàn cán bộ Bộ Giáo dục của 11 quốc gia thành viên, quốc gia thành viên liên kết, viện giáo dục và các tổ chức quốc tế như UNICEF, UNESCO Bangkok, Hội đồng Anh, Ngân hàng thế giới, SIL LEAD Asia và Ban thư ký tổ chức ASEAN. Ngoài ra, còn có sự tham dự của Ban Giám đốc và lãnh đạo cấp cao của các Trung tâm thành viên SEAMEO. Tại phiên họp này, PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam đã trình bày kế hoạch phát triển 5 năm của Trung tâm 2011 – 2016 và nhận được sự tán thành từ phía hội đồng.

Hội nghị hội đồng SEAMEO năm tới sẽ được tổ chức tại Brunei từ ngày 27-29 tháng 1 năm 2011.