::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2006-2007 > Đào tạo tiếng Anh::
 


Training 322

Một vài hình ảnh của Đề án 322

Read more...

Kiddy Card-making

Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2007

Read more...

Top designer Teacher's Day 2007

Học sinh và Phụ huynh...

Read more...

Kiddy with Crafts & Paintings

Crafts & Paintings 2007

Read more...

Kiddy - Summer Camp

Summer Camp 2006 -2007Read more...

[<<] [<] [1] [2] [>] [>>]