::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ bế giảng chương trình bồi dưỡng tiếng Anh chuẩn bỊ du học cho Đề án 322


Khóa học bồi dưỡng tiếng Anh chuẩn bị du học hàng năm tổ chức tại Trung Tâm SEAMEO –Việt nam từ 29/9/2010 đến 19/1/2011 đã kết thúc thành công. Tham gia khóa học này gồm có 77 học viên là giảng viên đến từ các trường Đại học tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.


Mục tiêu chính của chương trình nhằm giúp các ứng viên của Đề án 322 đạt mức điểm TOEFL –iBT hoặc IELTS cần thiết cũng như bồi dưỡng các kỹ năng học thuật để có thể theo học các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Chương trình học được thiết kế gồm 300 giờ lên lớp và 150 giờ tự học có hướng dẫn. Hầu hết các học viên đều hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ cuối khóa.