::SEAMEO RETRAC > CNTT & Truyền Thông::
 


Giới thiệu


Sứ mạng của Ban Công nghệ là tăng cường tính hiệu quả của quá trình dạy, học và công tác tại SEAMEO RETRAC thông qua việc sử dụng công nghệ tích hợp, hiện đại và đáng tin cậy cùng các giải pháp khả thi dựa vào công nghệ.

Ban Công nghệ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động đa dạng về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực ICT cũng như xây dựng các mô hình trong quản lý, trong dạy và học cho Việt Nam và khu vực thông qua các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước.

Ban Công nghệ cam kết hướng đến các giá trị
  • độ tin cậy cao;
  • tính chuyên nghiệp và độc lập;
  • hiệu quả và hiệu dụng;
  • cải tiến không ngừng; và,
  • tinh thần hợp tác đồng đội.