::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2011::
 Lễ bế giảng chương trình bồi dưỡng tiếng Anh chuẩn bị du học cho Đề án 322


Khóa học bồi dưỡng tiếng Anh chuẩn bị du học hàng năm tổ chức tại Trung Tâm SEAMEO –Việt nam từ 29/9/2010 đến 19/1/2011 đã kết thúc thành công. Tham gia khóa học này gồm có 77 học viên là giảng viên đến từ các trường Đại học tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)