::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2011::
 Diễn đàn Phụ huynh học sinh lần thứ 2 của Chương trình Anh văn thiếu nhi


Với chủ đề “Các phương pháp khuyến khích trẻ học tiếng Anh”, diễn đàn phụ huynh học sinh lần II do Chương trình Anh văn thiếu nhi, Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO RETRAC tổ chức ngày 22/1/2011 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của gần 100 phụ huynh.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)