::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội nghị SEAMEO lần thứ 46 tại Brunei Darussalem


Hội nghị thường niên Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 46 được diễn ra từ ngày 26-29 tháng 1 năm 2011 tại khách sạn , Brunei Darussalam. Tham dự hội nghị gồm hơn 200 đại biểu là bộ trưởng giáo dục, quan chức cấp cao thuộc các nước thành viên trong khu vực, các nước thành viên liên kết và đại diện các tổ chức quốc tế.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận dẫn đầu.Hội nghị bao gồm phiên họp bàn tròn giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á, xây dựng diễn đàn về “Chuyển đổi trong Giáo dục nghề kỹ thuật”, các phiên họp song phương và các phiên họp theo từng chủ đề. Hội nghị lần này đã thông qua nhiều nội dung, trong đó có Kế hoạch chiến lược 10 năm của SEAMEO (2011-2020), dự án thành lập Trung tâm học tập suốt đời tại Việt Nam,  đẩy nhanh tiến độ về giáo dục cho mọi người chất lượng cao đến các quốc gia Đông Nam Á, và Kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 3 (2011-2016) của Trung tâm SEAMEO RETRAC.Nhân dịp này, Bà Trịnh Thị Hoa Mỹ, cán bộ cấp cao thuộc SEAMEO RETRAC đã được trao tặng Giải thưởng SEAMEO. Đây là giải thưởng dành cho các cá nhân thuộc các trung tâm khu vực đã có đóng góp vào sự thành công chung của Tổ chức.