::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo về Phân tích giáo dục đại học xuyên quốc gia trong hội nhập khu vực và thị trường lao động Đông Á


PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh đã tham dự hội thảo do JICA và SEAMEO RIHED đồng tổ chức tại khách sạn Pathumwan Princess Bangkok, Thái Lan từ ngày 22 - 24/2/2011.

Hội thảo nhằm báo cáo kết quả nghiên cứu về 300 trường đại học hàng đầu  và 1,000 chương trình hợp tác trong khối ASEAN+5 ( Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand). Hội thảo đã  đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục xuyên quốc gia trong khu vực Đông Á.